ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐาน (Activity Based Learning : ABL) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โดยนางจีระพร เผือกผ่อง
ชื่ออาจารย์ : นางจีระพร เผือกผ่อง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2564,14:57  อ่าน 330 ครั้ง
รายละเอียด..