ข่าวประชาสัมพันธ์
MOE Safety Cente
</td></tr>
           <tr><td class='bg_dot1' height='1' colspan='2'></td></tr>   
         </table> 
         </td></tr>  
       	           <tr><td>
         <table cellpadding=
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่12 พ.ค. 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสมทรง นาคประเสริฐ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน นางฐิติมา บุตรเลี่ยม และคณะครู บุคลากรของโรงเรียน ได้เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงนโยบายการดำเนินงานของสถานศึกษา อีกทั้งปรึกษาหารือและร่วมกันวางแผนการดำเนินงานของโรงเรียนด้านต่างๆให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนสอบO-NETสูง ในปีการศึกษา 2564 ????
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่าชนะ เข้ามาให้ความรู้กฎจราจรกับนักเรียน
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565  เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่าชนะ ได้เข้ามาให้ความรู้การใช้รถใช้ถนน และกฎจราจร ให้แก่นักเรียนโรงเรียนตลาดหนองหวาย
สนใจสมัครเรียนที่นี้ #โรงเรียนตลาดหนองหวาย หากไม่สะดวกเดินทางมาสมัครด้วยตนเอง สามารถสมัครเรียนผ่านช่องทางออนไลน์
เด็กๆ อนุบาล2 ป.1 และ ม.1
สนใจสมัครเรียนที่นี้ #โรงเรียนตลาดหนองหวาย หากไม่สะดวกเดินทางมาสมัครด้วยตนเอง สามารถสมัครเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้เลยค่ะ
หรือโทรสอบถาม 0818912592 (ผู้อำนวยการโรงเรียน)
การติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่1
วันนี้ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนตลาดหนองหวายได้รับการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่1 ตรวจติดตามโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนดีใกล้บ้าน #เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนดีใกล้บ้าน
โรงเรียนตลาดหนองหวาย #เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565
** ชั้นอนุบาล 2
**ประถมศึกษาปีที่ 1
**มัธยมศึกษาปีที่ 1
สนใจ มาสมัครเรียนได้ที่โรงเรียน
หรือโทรศัพท์สอบถาม 077 381251
โรงเรียนตลาดหนองหวาย ได้รับการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนกรณีเปิดเรียนแบบ On site
โรงเรียนตลาดหนองหวาย ได้รับการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนกรณีเปิดเรียนแบบ On site ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยนายศรีสินธ์ ศรีนภาดร รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุร
มอบจักรยานให้นักเรียนในพื้นที่

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนตลาดหนองหวายขอร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนตลาดหนองหวาย ยินดีต้อนรับ ท่านวัลลพ สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ขอขอบคุณสโมสรไลออนส์สุราษฎร์ธานีและคณะ มอบทุนการศึกษา รถจักรยานแลัอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน
สโมสรไลออนส์สุราษฎร์ธานีและคณะ มอบทุนการศึกษา จำนวน 13 ทุน รถจักรยาน 2 คัน แลัอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน
โรงเรียนตลาดหนองหวาย ขอขอบคุณเทศบาลตำบลท่าชนะ ที่มาช่วยตัดแต่งกิ่งไม้ให้โรงเรียนค่ะ
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าชนะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับโรงเรียนตลาดหนองหวาย เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564