ข่าวประชาสัมพันธ์
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยรูปแบบ S.NV SMART’s MODEL

 

โรงเรียนตลาดหนองหวายได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต2 โดยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันพิจารณา วิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ร่วมกันกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา ร่วมกันพิจารณากระบวนการในการดำเนินงานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงออกมาเป็นรูปแบบ S.NV SMART’s MODEL เพื่อให้ผลการประเมินการทดสอบระดับชาติของโรงเรียนตลาดหนองหวาย ปีการศึกษา 2565


 

โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2565,16:01   อ่าน 231 ครั้ง