ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่12 พ.ค. 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสมทรง นาคประเสริฐ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน นางฐิติมา บุตรเลี่ยม และคณะครู บุคลากรของโรงเรียน ได้เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงนโยบายการดำเนินงานของสถานศึกษา อีกทั้งปรึกษาหารือและร่วมกันวางแผนการดำเนินงานของโรงเรียนด้านต่างๆให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2565,21:21   อ่าน 54 ครั้ง