ภาพกิจกรรม
“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”ณะลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือโรงเรียนตลาดหนองหวาย ร่วมปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
25 พฤศจิกายน 2565
“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติ และบรรดาลูกเสือ เนตรนารี บุคลากรทางการลูกเสือ ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า คือ เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
บรรดาลูกเสือทุกหน่วยเล่า ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพร้อมใจกันแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม
ในการนี้ คณะลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือโรงเรียนตลาดหนองหวาย ร่วมปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งเป็นประเพณีของลูกเสือที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อถวายเป็นราชสักการะพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2565,13:22   อ่าน 13 ครั้ง