ภาพกิจกรรม
โรงเรียนตลาดหนองหวายได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ว9/2565 PA)
ในวันที่ 22-23 ตุลาคม 2565 โรงเรียนตลาดหนองหวายได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ว9/2565 PA) ให้การอบรมครูและบุคลากรโรงเรียนตลาดหนองหวายและคณะครูผู้ที่มีความสนใจ ได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
 
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 2565,13:15   อ่าน 12 ครั้ง