ภาพกิจกรรม
วันเข้าพรรษา 2565
ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนตลาดหนองหวายจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา
จำนวน 3 วัดได้แก่  วัดวิชิตดิตถาราม (คอกช้าง), วัดสุมังคลาราม และวัดชัยธาราวาส

       เนื่องในวัน14 กรกฎาคม เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา "
วันเข้าพรรษา 2565" เป็นวันที่พระสงฆ์อยู่จำวัดตามพระธรรมวินัยตลอดระยะเวลา 3 เดือน จึงจัดให้มีประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน เพื่อเตรียมเครื่องนุ่งห่มอันจำเป็นสำหรับพระภิกษุสงฆ์ให้มีไว้ใช้ตลอดการอยู่จำพรรษา 
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2565,22:33   อ่าน 133 ครั้ง