คณะผู้บริหาร

นางสาวสมทรง นาคประเสริฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 081-8912592
อีเมล์ : somsongtuk2559@gmail.com

นางฐิติมา บุตรเลี่ยม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : aomcoo24@gmail.com