ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนตลาดหนองหวาย
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
               โรงเรียนตลาดหนองหวายก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2472 ชื่อเดิมโรงเรียนประชาบาลตำบลท่าชนะ 1 (สาขาวัดดอนชาย) ใช้บ้านพักซึ่งสร้างไว้ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ตำรวจพักในขณะออกตรวจท้องที่ เป็นที่ทำการสอนในประวัติโรงเรียนบอกไว้ว่า นักเรียนต้องนั่งเรียนกับพื้น เพราะไม่มีโต๊ะเรียนและม้านั่งให้กับนักเรียน ปี พ.ศ. 2476 ได้ย้ายที่เรียนไปเรียนในอาคารเรียนใหม่ซึ่งอยู่ใกล้กับโรงเรียนเดิมซึ่งสร้างขึ้นโดยกำนันตำบลท่าชนะ พ่อค้า ประชาชน และ ในปี พ.ศ. 2476 นี้นายอำเภอท่าชนะได้มีคำสั่งแยกโรงเรียนนี้เป็นเอกเทศและใช้ชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลท่าชนะ 2” (หนองหวาย) ในปี 2491 ทางราชการได้ตั้งกิ่งอำเภอท่าชนะขึ้น และได้ยืมอาคารเรียนเป็นสถานที่ทำงานของกิ่งอำเภอและได้สร้างโรงเรียนชั่วคราวขึ้นหนึ่งหลังแต่ใช้เป็นที่เรียนได้หกเดือน ก็ทรุดโทรมจึงได้ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนจีนซึ่งพ่อค้ารวมใจกันสร้าง แต่ยังไม่ทันเสร็จรัฐบาลจึงสั่งระงับการเปิดสอนภาษาจีน ปี พ.ศ. 2499 จังหวัดได้อนุมัติเงินงบประมาณจำนวน 40,000 บาท สร้างอาคารเรียนใหม่ที่วัดพิเนก คือที่ตั้งปัจจุบันของโรงเรียนและตามประวัติแจ้งว่าได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลท่าชนะ 2 เป็นโรงเรียนตลาดหนองหวาย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2495